KWW Aktywni+

Gmina Twardogóra ponad podziałami…

Jesteśmy grupą, którą połączyło wspólne dobro jakim jest nasza gmina. Chcemy dać z siebie wszystko aby poprawić jakość życia mieszkańców i właściwie wykorzystać zasoby gminne, także ludzkie. Chcemy łączyć nie dzielić dlatego stawiamy na współpracę, merytoryczną krytykę i argumentację, która przekona do naszych projektów i wizji. Oczekujemy od wyborców konkretnej współpracy w każdej dziedzinie, jesteśmy otwarci na każde zadanie. Naszym zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Trzeba tylko chcieć. Wszystkie potrzeby naszej gminy są widoczne, każdy mieszkaniec to dostrzega i my to widzimy jak też inne komitety. Starajmy się nie osądzać, lecz działać i współdziałać bo jeden człowiek nie jest w stanie dostrzec wszystkiego ani nic sam zrobić.

Program KWW Aktywni+

Stawiamy na:

Współpracę z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

1. Komunikacja społeczna:

 • Dobrze zbudowany dialog społeczny.
 • Budżet obywatelski i konsultacje społeczne w kluczowych inwestycjach i sprawach ważnych dla mieszkańców.
 • Możliwość uchwałodawcza przez grupę mieszkańców. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem różnych programów.

2. Polityka socjalna i mieszkaniowa:

Umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych na dogodnych warunkach.

 • Różne formy rozwoju budownictwa mieszkalnego, stworzenie własnego programu budownictwa mieszkaniowego.
 • Dom seniora z zapewnieniem całodobowej opieki.
 • Sprawna służba zdrowia.
 • Racjonalne gospodarowanie środkami jednostek budżetowych.

Dzieci! „Dzieci są … przyszłością, która bez przerwy się otwiera” – J.P. II

3. Edukacja:

 • Stworzenie nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców Gminy (żłobek, przedszkole).
 • Rozwinięcie transportu między szkolnego w Gminie.
 • Dobrze zorganizowane szkolnictwo, bez wykluczenia poza gminę dzieci wymagających specjalnej nauki. Uniwersytet trzeciego wieku dla seniorów.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

4. Biznes i przedsiębiorczość:

 • Pobudzenie tradycji rzemieślniczych do życia, poprzez wsparcie małych przedsiębiorstw.
 • Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
 • Pozyskiwanie terenów na budowę i rozwój przedsiębiorstw.
 • Odpowiednia oferta dla inwestorów z poza gminy.
 • Współpraca z kluczowymi przedsiębiorcami w gminie.
 • Wykorzystanie gminnego kapitału ludzkiego.

Dbanie o środowisko, jest to naszą powinnością.

5. Ochrona środowiska:

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Pozyskiwanie możliwości finansowania w zakresie wymiany źródeł energii.
 • Czysta Gmina, dbanie o istniejące tereny zielone.
 • Przeciwdziałanie smogowi włącznie z działaniami prewencyjnymi.

Rewitalizacje istniejących obiektów. Obiekty te są związane z historią naszej gminy!

6. Kultura i rekreacja:

 • Rewitalizacja amfiteatru przy działkach.
 • Centrum Kultury i Rozwoju w Twardogórze (pałac Eleonory) wraz z bazą gastronomiczną i noclegową.
 • Interaktywne świetlice wiejskie w każdym sołectwie oraz świetlica w mieście (budynek po Szkole Specjalnej – sala gimnastyczna i boisko reaktywacja) ewentualnie z Centrum biznesu.
 • Rozbudowa istniejących i budowa nowych placów zabaw.
 • Rozwinięcie infrastruktury tras rowerowych we współpracy z sąsiednimi gminami.
 • Reaktywacja fontanny przy ul. 1-go Maja, za zgodą i w współpracy z Ilpea Sp. z o.o.

Rozwój, nie ma rozwoju bez inwestycji!

7. Inwestycje:

 • Lepsze skomunikowanie Twardogóry z Wrocławiem i Oleśnicą.
 • Pozyskanie finansowania na przejście dla pieszych wiadukt przy ul. Wojska Polskiego.
 • Transport ciężarowy poza Centrum miasta.
 • Kanalizacja, gazyfikacja wszystkich wsi.
 • Budowa chodników we wsiach, drogi gminne – dobre wykorzystanie projektu rządowego rozwoju dróg lokalnych.
 • Targowisko w dogodnym miejscu.

Wykorzystywanie istniejącego potencjału!

8. Sport i Turystyka

 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich, różnych grup społecznych.
 • Utrzymanie i rozwój istniejącej bazy sportowej.
 • Rozbudowa bazy turystycznej (pałac Eleonory).

Dobre wykorzystanie możliwości pozyskania środków Unijnych do roku 2020, oraz z programów rządowych.

Uważamy że:

Projekty powinny być zrealizowane przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami zainteresowanymi daną dziedziną. Jest to dobra podwalina do stworzenia Gminy Twardogóra ponad podziałami!

Nasi Kandydaci na Radnego do Rady Miejskiej w Twardogórze

Marzena Czerniawska – lat 35, mężatka, mama dwójki dzieci

Okręg nr 2

Sołectwa: Bukowinka, Grabowno Małe, Olszówka

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej – kierunek biotechnologia oraz studia podyplomowe z Analityki Medycznej i specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jako radna chciałabym się zająć przede wszystkim problemami mieszkańców wsi. Komfort życia i szeroko rozumiane bezpieczeństwo to podstawa. Chciałabym, poprzez uzyskany mandat Radnego, być głosem mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.

Uzyskując mandat Radnego będę dążyła do realizacji następujących celów:

 • Poprawa stanu już istniejących oraz budowa nowych dróg, chodników i oświetlenia, jako elementów zapewniających bezpieczeństwo.
 • Rozwój świetlic wiejskich oraz miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku.
 • Rozbudowa już istniejących oraz budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie całej gminy.
 • Poprawa wizerunku wsi, zapewnienie porządku i estetyki terenów wiejskich.

Mateusz Glabas – lat 30

Okręg nr 6

Chełstów, Gola Wielka, Moszyce

Ukończyłem studia na Wyższej Szkole Edukacja kierunek Politologia specjalność Polityka Regionalna i studia na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek Pedagogika. Kandyduję na radnego z okręgu Moszyce, Chełstów i Gola Wielka. Chcę pokazać, że radny może działać skutecznie ponad podziałami dla dobra wszystkich mieszkańców.

Poprzez Mandat Radnego będę dążył do osiągnięcia następujących celów:

 • Tworzenie nowych placów zabaw.
 • Budowa brakujących ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia.
 • Dbanie o czystszą Gminę.
 • Poprawienie bezpieczeństwa.

Anna Jędryczko – lat 37, jedno dziecko – 9 lat

Okręg nr 15

Twardogóra – ulice: Basieńki Bolesława Chrobrego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Juranda, Kazimierza Wielkiego, Kmicica, Krzywa, Księcia Henryka Wiernego, Leśne Domy, Maćka, Okrężna, Oleńki, Osiedle, Poznańska, Rzemieślnicza, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zbyszka

BEZPARTYJNA

Wykształcenie: średnie, technik handlowiec.

Mieszkam w Twardogórze. Jestem zdecydowana działać wyłącznie w słusznych sprawach dla dobra społeczeństwa. Należy położyć kres obojętności i bezradności, dlatego zapraszam wszystkich do uczestniczenia w wyborach 21 października 2018 r. Jestem przekonana, że głos oddany na mnie, będzie najlepszym Państwa wyborem.

Poprzez Mandat Radnego będę dążyć do osiągnięcia następujących celów:

 • Rozbudowę bazy przedszkolnej.
 • Stworzenie placów zabaw na osiedlowych skwerkach.
 • Budowę zajezdni autobusowej na Osiedlu (ul. Wrocławska).
 • Wymianę drewnianych słupów energetycznych i uzupełnianie ich w miejscach brakujących.
 • Naprawę dróg wyjazdowych z Twardogóry w kierunku: Dobroszyce-Oleśnica i Ostrowina-Oleśnica.
 • Zwiększenie atrakcyjności naszej gminy dla młodych ludzi.
 • Stworzenie świetlicy miejskiej.
 • Budowę parkingów osiedlowych.

Zatroskana o dobro społeczne, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, kanalizacji, gazownictwa, komunikacji międzymiastowej, budownictwa mieszkalnego uważam, że dzięki lepszemu pozyskiwaniu ale i również mądremu wykorzystaniu środków unijnych, możliwe są istotne zmiany w naszej gminie.

Małgorzata Kobik-Filipiak – lat 47

Okręg nr 8

Twardogóra – ulice: Poprzeczna, Ratuszowa, Rynek

Wykształcenie policealne – prawo i administracja, ekonomia. Mieszkam w Goszczu, jednak moje serce należy do Twardogóry. Urodziłam się tutaj i wychowałam. Startuję z okręgu nr 8, ponieważ jestem związana działalnością i lokalowo z Rynkiem, uważam też, że Rynek jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców gminy. Powinien być przyjazny dla każdego szczególnie dla jego mieszkańców i rodzin.

Na co dzień prowadzę własną działalność gospodarczą oraz kieruję działem Administracyjno – Księgowym w jednej z Wrocławskich spółek. Działalnością społeczną zajmuję się od 8 lat w ramach Rad Rodziców, byłej SP 1 i obecnej SP 2.

Jedno z moich mott którym się kieruje jest:

„Porażka daje możliwość, żeby zacząć od nowa w sposób bardziej przemyślany” – Henry Ford.

Dlatego nigdy nie podaję się w osiąganiu wyznaczonych sobie celów.

Poprzez Mandat Radnego będę dążyła do osiągnięcia następujących celów:

 • Po szeroko przeprowadzonych konsultacjach, organizacja Rynku i ulic przynależnych w taki sposób aby był przyjazny dla mieszkańców,  jak też dla lokalnych firm, priorytetem moim zdaniem jest fontanna oraz płatny parking w wyznaczonych godzinach.
 • Zagospodarowanie byłego budynku Szkoły Specjalnej na Interaktywną Świetlicę Miejską z szerokim zapleczem do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci (reaktywacja starej Sali gimnastycznej), w tym szeroka oferta edukacyjna.
 • Stworzenie Centrum Kultury i Rozwoju w pałacu Eleonory (były internat) wraz z bazą gastronomiczną i noclegową.
 • Rozwój ścieżek rowerowych, a także ulepszenie istniejących – miejsca do siedzenia, zakrzewienie, kosze na śmieci, oświetlenie.
 • Aktywacja wypożyczalni rowerów – stacje dokujące.
 • Dbanie na bieżąco o czystość w Gminie.
 • Organizacja edukacji na najwyższym poziomie, likwidacja Centrum Usług Wspólnych lub przeorganizowanie w sposób umożliwiający rozwój.
 • Standaryzacja do 21 wieku warunków istniejących budynków użyteczności publicznej, w tym wykonanie remontów w jednostkach oświatowych.
 • Budowa skwerów z placami zabaw na osiedlach.
 • Umożliwienie odpowiednich warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych.
 • Przeciwdziałanie smogu w gminie, w tym działania prewencyjne.
 • Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez danie możliwości wpływu mieszkańcom na kluczowe inwestycje, jak też możliwość uchwałodawczą.

Zbigniew Sinica – lat 56, wykształcenie zawodowe

Okręg nr 9

Twardogóra – ulice: Akacjowa, Bolesława Krzywoustego, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Hugona Kołłątaja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Młyńska, Polna, Sportowa, Stanisława Staszica, Świerkowa, Topolowa, Wielkopolska, Wierzbowa.

Jestem człowiekiem z 38 letnim stażem pracy i dużym doświadczeniem życiowym. W swoim życiu zawodowym dużo czasu poświęciłem na działalność społeczną. W młodości działałem w ZSMP, ZHP następnie w radzie Nadzorczej SKR.  Od 8 lat działam w radach rodziców SP1, Gimnazjum, SP2. Praca w tworzeniu wspólnego dobra to przyjemność,  zwłaszcza gdy robi się to dla dzieci, które wszyscy kochamy.

Poprzez mandat radnego będę dążył do osiągnięcia następujących celów:

 • Opieka zdrowotna w szkole, ale również dla dorosłych na najwyższym poziomie.
 • Budownictwo mieszkaniowe, komunalne, spółdzielcze.
 • Dobra uczciwa praca, dbanie o szacunek.
 • Wspieranie rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie do wymiany pieców CO.
 • Dobra organizacja szkół.
 • Zmniejszenie biurokracji w gminie i jednostkach jej podległych.
 • Dbanie o czystą i nieskażone środowisko w Twardogórze.
 • Wspólne działania ze wszystkimi ugrupowaniami oraz ustalenie priorytetów dotyczących remontu obiektów podległych miastu.

Nie będę się narzucał wizytami domowymi, jeżeli masz pomysł, problem zadzwoń porozmawiamy. Radny powinien także słuchać nie tylko mówić.

Izabela Szydełko – lat 47, mężatka, 1 dziecko

Okręg nr 11

Twardogóra – ulice: 1-Maja, Aleje, Bydgoska, Ignacego Paderewskiego, Krótka, Plac Piastów, Plac Targowy, Powstańców, Stefana Żeromskiego, Toruńska, Wojska Polskiego

Wykształcenie wyższe ekonomiczne ze specjalizacją bankowość i auditing oraz studium o kierunku animator kultury. Zawodowo zajmuję się szeroko rozumianym pośrednictwem finansowym, początkowo z ramienia ING Banku  Śląskiego, by później pracować jako niezależny doradca finansowy.

Od 2014 roku przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze.

Moim mottem życiowym są słowa największego z Polaków Świętego Jana Pawła  II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Poprzez Mandat Radnego będę dążyć  do osiągnięcia następujących celów:

 • Stworzenie stabilnej polityki mieszkaniowej opartej na Twardogórskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego  w oparciu o współpracę z BGK,  jako uzupełnieniu oferty mieszkań komunalnych oraz budownictwa jednorodzinnego.
 • Czytelnych zasad ubiegania się o mieszkania komunalne oraz możliwości wykupu tych mieszkań na preferencyjnych warunkach dla długoletnich lokatorów.
 • Naprawę  nawierzchni przy ul. Bydgoskiej.
 • Doświetlenie ulic i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez  zwiększenie monitoringu miejskiego.
 • Racjonalne, zgodne z zapotrzebowaniem społeczeństwa zagospodarowanie obiektu po Szkole Specjalnej (wykorzystanie budynku na świetlicę miejską, wybudowanie boiska, remont i udostępnienie sali gimnastycznej, szczegółowy plan po uwzględnieniu opinii publicznej).
 • Opracowanie długoletniego programu rozwoju drobnej przedsiębiorczości.
 • Dbanie o poprawę jakości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o już istniejące tereny zielone.
 • Reaktywacja fontanny na ulicy 1 -go Maja, w uzgodnieniu  i we współpracy  z firmą Ilpea oraz amfiteatr przy ogródkach.

Szymon Wlazło – lat 32, żonaty, ojciec dwójki dzieci

Okręg nr 7

Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Sądrożyce, Sosnówka

Wykształcenie wyższe. Chce realizować ambitne cele i pomysły służące poprawie życia w Naszej Gminie. Wziąć pełną odpowiedzialność za to co dzieje się wokół nas. Twardogóra to nasze wspólne dobro. Tworzy ją społeczeństwo.

Prowadzenie długoterminowych projektów oraz praca w międzynarodowych korporacjach nauczyła mnie determinacji i ciężkiej pracy w osiąganiu wyznaczonych celów. Kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku, chciałbym wykorzystać w działaniach na rzecz Naszej Gminy.

Społecznik, członek Komisji Młodych OPZZ. Zwolennik sportu i aktywnego wypoczynku.

Dialog oraz współpraca z mieszkańcami pozwoli nam odnieść sukces w budowaniu przyjaznej Gminy oraz zadowolić wszystkich mieszkańców.

Poprzez mandat radnego będę dążył do osiągnięcia następujących celów:

 • Rozwinięcie infrastruktury ścieżek rowerowych ze współpracą z ościennymi gminami, tworząc dzięki temu wielokilometrowe trasy dla mieszkańców.
 • Budowa / rozbudowa chodników w miejscowościach Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Sądrożyce, Sosnówka. Odpowiednie ich naświetlenie i utrzymanie czystości na wysokim poziomie.
 • Budowa świetlic wiejskich w każdym Sołectwie.
 • Zwiększenie budżetu dla Sołectw.
 • Rewitalizacja amfiteatru przy ogródkach działkowych.

© 2018 KWW Aktywni+. Wszelkie prawa zastrzeżone.